Advisor

Prakash Chandra Laha

Advisor

162/C/313, Lake Gardens, Kolkata -700 045

Phone no : +91 98310 62846

Email : pclaha@jspl.com

N.S.Seetharama

Advisor

P-241, Lake Road, Kolkata 700 029

Phone no : +91 88208 27636

Email : nsseetharama1310@gmail.com

Amitava Ghosh

Advisor

Saptaparni, 58/1 Ballygunge Circular Road
Kolkata – 700 019
Phone : +91 99033 00865

Email : neelghosh@yahoo.co.uk